Lin Chunhai
Chairman


Zhang Xu
President
 • Wang Yanming
  Director
  Vice President
 • Gao Zhan
  Director
  Vice President
 • Li Zhengli
  Vice President
 • Liu Chunwei
  CFO
 • Ruan Yanshan
  Assistant President
 • Ruan Lijuan
  General Counsel